Parken

Det vil alltid være et utvalg med rails og hopp i Fjellandsbyen

Fjellandsbyen sammarbeider med Malm Jibb og Snowboard om bygging av terrengparken. Vi gjør dette for å kunne ha en så god kompetanse som mulig når det kommer til parken. 

Parken - sesongen igjennom 

Så fort trekket åpner å vi kan invitere til ski og snowboardkjøring vil vi begynne å sette ut parkelementer. Vi har bokser og rails som vi setter ut før hver åpningsdag. 

Når vi har nok snø begynner vi å bygge kuler til hopp og de større railsa. 

Når det er nok snø til å etablere parken i 2. traseen vil vi starte med å lage hovedparken. Den ble for første gang lagt til 2. traseen i sesongen 16/17 med stor suksess. Dette er noe vi skal utvikle videre for å tilby en så bra park som mulig til alle våre besøkende. 

Andre traseer

Vi kommer til å lage kuler, hopp å sette ut rails rundt om i anlegget. Dette er for at man alltid skal kunne ta en ny løype med nye elementer. 

Barnebakken

Det vil alltid være en kul med hopp og flere rails i barnebakken i våre åpningstider. Dette er elementer som er tilpasset nybegynnere. 

Vi trenger alltid innspill på terrengparken og søker de som ønsker å bidra til dette. 
Ta kontakt med Magnus på magnus@sulitjelma-fjellandsby.no eller 92249073

Parken 2016/17
Parken 2016/17
Parken 2016/17
Parken 2016/17
Parken 2016/17
Parken 2016/17