Sulitjelma Fjellandsby Velforening

Informasjon til eiere

Fjellandsbyen skal være et godt sted å være for alle.  Som eier av leilighet her må man derfor forholde seg til lover og regler som gjelder for fjellandsbyen.  

Alle eiere av fritidsbolig (leilighet eller hytte) innenfor reguleringsplan «Sulitjelma Opplevelsespark» har rett og plikt til å være medlem i velforeningen. Se egne vedtekter for Sulitjelma fjellandsby.

I tillegg ønsker styret å komme med utfyllende tilleggsinformasjon her.

Om styret:

Leder: Zoy Lillegård

Kasserer: Tom Klæboe

Sekretær: Trude Cecilie Gleinsvåg

Styremedlemmer: Jørgen Gunnestad, Runar Henriksen, Hanne Kristoffersen og Endre Grønnslett.

Velforeningens kontonummer er 4509.32.00725, og vi har Vipps til bruk ved arrangement.

 

Styret møtes jevnlig gjennom året og jobber blant annet med følgende:

Vi behandler saker fra medlemmer og jobber for å ivareta alle eieres interesser.

Vi har oversikt over alle eiere og krever inn årlig kontingent for medlemskap i velforeninga.

Vi er en støttespiller for Sulitjelma Fjellandsby, og en pådriver for utvikling av området.

Vi søker økonomisk støtte til ulike fond for ulike prosjekter vi jobber med.

Vi arrangerer dugnader i samarbeid med Fjellandsbyen.

Vi sørger for renovasjonssystem i samarbeid med Fjellandsbyen.

Vi har egne arrangement til inntekt for velforeninga som for eksempel bingo og familiedag.

Vi arrangerer barnekino i vinterferie og påskeferie.

Vi arrangerer årsmøte i påsken hvert år.

Velforeninga har egen facebookgruppe.  Den er ikke søkbar, så nye medlemmer må legges til av eksisterende medlemmer.

 

Om husene:

Hvert hus er et sameie.

Hvert hus skal ha hus-skilt med veinummer. Dette skal sees fra vei, i tilfelle behov for utrykningskjøretøy.

Sameiet sørger for vedlikehold av huset. Styret har intet ansvar for vedlikehold.

Hus-farger skal opprettholdes som i dag.

Enkelte hus har brannvarslingssentral: Haneseth har ansvar for disse og har jevnlig oppdatering av skapene.

Forsikring: Det er opp til det enkelte sameiet å velge forsikringsleverandør.  Imidlertid har vi fått en god pris hos Gjensidige.  Gjensidige tilbyr forsikring til kr 8.894,- pr hus. (pris pr. desember 2015)
Det enkelte sameiet kan kontakte Isabelle Sande i Gjensidige og oppgi at de er medlem i Sulitjelma Fjellandsby velforening, om dere ønsker benytte dere av felles-tilbudet.

Det er ikke gatelys i fjellandsbyen. Utelys bør stå på i den mørke årstida.

 

Tiltak på huset:

All endring må godkjennes først av samtlige i sameiet, deretter berørte naboer.

Det er derfor ei forutsetning før igangsetting av tiltak både i 1. og 2.etg at hvert sameie er enig og samtykker i tiltaket.

Spesielt for utbygging av altan i 2.etg: I tillegg til sameiet må eventuelle nabohus som blir berørt varsles, og må ha gitt samtykke før søknad sendes Fauske kommune.  Event også Fjellandsbyen og Statskog om tiltaket er av en slik art at de bør varsles.

Styrets anbefaling er utbygging på røstvegg. Sol- og lysforhold for 1.etg og nabohus må ikke forringes.

Styret anbefaler at stilen i fjellandsbyen opprettholdes.

Styret viser for øvrig til reguleringsplan/bebyggelsesplan for området.

 

Tiltak på uteområder

Det er ei forutsetning også før igangsetting av tiltak på uteområdet at hvert sameie er enig. Nabohus skal også gi samtykke om tiltaket er slik at nabohus blir berørt av for eksempel støy eller innsyn. 

Brannsikkerhet skal ivaretas, og man må utvise forsiktighet i omgang med åpen ild.

  

Parkering:

Hver leilighet har 1 parkeringsplass.  Vær spesielt obs på dette i høysesongen.

Scootere: Det er ikke tillatt med scooterkjøring i fjellandsbyen. Kjøring skal skje i merket løype.

Scootere parkeres på scooterparkering ved kafebygget.

Scooterhengere skal stå på den store parkeringsplassen i Daja, eller ved det gamle industriområdet i Sulitjelma.       

 

Ro:

Alminnelige regler for ro mellom 23.00 – 06.00 gjelder.

                                                                                                                          

Renovasjon:

Det står en container ved kafeen. Vi benytter denne. Det oppfordres til å sortere søppel, og ta med hjem papp, plast og glassavfall.

Hver leilighet betaler en årlig renovasjonsavgift. Denne betales etterskuddsvis.

Brøyting

Hver leilighet betaler årlig brøyteavgift til fjellandsbyen.  Vi får da vei og parkeringsplasser brøytet til fredager kl. 15.00

Tråkkemaskin kjører gjennom fjellandsbyen og sørger for ski in-ski out hver fredag i sesongen etter følgende løype:

Dette må hensynstas ved tiltak utendørs, slik at tråkkemaskin kan passere.

  

Skiløyper:

Velforeninga har egen sporsetter.  Langrennsspor kjøres på dugnad. Sporkjørere melder sin interesse til løypesjef Knut Leinebø. (Vi låner scooter fra fjellandsbyen.)

 

Styret i Sulitjelma Fjellandsby velforening

Sist revidert: 6.oktober 2017