Tomter til salgs

Det er ledige tomter til salgs rundt Fjellandsbyen

Vedlagt finner du en prospektet for tomtene i en pdf. 
Statskog er selger av tomtene. 

 

Utdrag av prospektet: 

Beliggenhet

Hyttetomtene ligger cirka 300-400m øst for Sulitjelma Fjellandsby i Daja i Sulitjelma. Avstand til Sulitjelma sentrum og dagligvarebutikk cirka 6,4km fra Sulitjelma Fjellandsby.

Planstatus

Tomtene er ferdig regulert. Maks tillatt bruksareal T-BRA er 100m2 inkludert uthus/anneks. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er vedlagt (vedlegg 1).

Infrastruktur

Strøm og fiber er tilgjengelig fra felles strøm- og fibertilkoblingspunkt. Framføring fra felles tilkoblingspunkt dekkes av hver fester. Kart over planlagt framføring av strøm- og bredbåndsnett følger vedlagt. Det er ikke tilrettelagt for vann og avløp til tomtene.

Det er ikke vei helt fram til hyttetomtene, parkering gjøres i Sulitjelma Fjellandsby.

Festeavgift

Årlig festeavgift er på kr 8 315,-

Prospekt tomt Sulitjelma Fjellandsby